Kind- & Jongerencentrum

Wij willen er zijn voor diegene die zich niet gehoord voelen en voor diegene die in eigen tempo wil ontwikkelen. Wij willen er zijn voor diegene die samen met betrokkenen in zijn/haar omgeving wil groeien en voor diegene die de goede richting op gewezen wil worden!

K&J Centrum sluit aan op de belevingswereld van het kind en/of het gezin. Op deze manier vinden wij dat er doelgericht begeleid/gecoacht kan worden. De begeleiding van K&J Centrum wordt gekenmerkt door de aandacht en ruimte die wij bieden aan kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen zij zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Zorg op maat vinden wij essentieel! Wij maken gebruik van een begeleidingsplan. Dit is een plan dat wordt opgesteld samen met het kind / de Jongeren en eventueel de ouders en/of betrokken instanties.

K&J Centrum is een jonge organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Hierin streven wij naar een veilige omgeving waarin de jeugdige (en ouders) zich optimaal ontwikkelen. Wij geloven in het Totale Mens Principe.

K&J Centrum staat voor samenwerking met ketenpartners om op deze manier te ontschotten in het belang van de jeugdige. Hierbij houdt K&J Centrum rekening met de diversiteit van de doelgroep, immers ieder mens is uniek. Elke jeugdige kent een eigen belevingswereld waar wij bewust oog voor hebben. Wij geloven dat iedere jeugdige een eigen intrinsieke motivatie heeft. Wij als K&J Centrum streven er naar om deze samen deze te ontdekken en vervolgens te triggeren.

Ontschotten zorg domein

Vanaf intake binnen 7 dagen starten met begeleiding/coaching

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Heeft u vragen, bel ons dan op 078 7853023
of stuur een Email naar info@kjcentrum.nl