Aandacht

Gezinsondersteuning

K&J Centrum biedt gezinsbegeleiding aan kwetsbare gezinnen om problemen die er spelen op te lossen en de zelfredzaamheid van gezinnen te vergroten. De veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige staat hier voorop. Wanneer ouders zich zorgen maken om de ontwikkeling van hun kind(eren) of de opvoedsituatie kan de gezinsondersteuner hierin ondersteunen en samen met het gezin kijken wat nodig is. Er kunnen specifieke vragen zijn over bijvoorbeeld de aanpak van een kind met een beperking of stoornis, of er kan gezocht worden naar een gezamenlijke opvoedstijl. Samen met de gezinsondersteuner zal er dan een plan van aanpak opgesteld worden waar doelen in staan voor alle gezinsleden.

Aandacht en gelijkwaardigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

Toewijding

Bent u benieuwd naar ons aanbod of is er een cliënt die u bij ons wil aanmelden? Bel dan 078 7853023