Werkwijze aanmelding

Vanaf moment van aanmelding kijken wij naar hoe de intake vorm gegeven kan worden. K&J Centrum vindt het belangrijk dat dit aansluit op de belevingswereld van de jeugdige of het gezin. Tijdens de procedure kijken we welke hulpverlener hier goed bij aansluit.

Bij de intake wordt de focus gelegd op een vertrouwensband. Op deze manier denken wij dat we meer informatie kunnen vergaren waardoor we de hulpverlening nog beter kunnen vormgeven. Op basis van deze informatie komt er een hulpverleningsplan met specifieke hulpvragen tot stand.

Aan deze hulpvragen wordt gedurende het traject gewerkt. De tussentijdse evaluaties waar K&J Centrum gebruik van maakt zijn bedoeld om te kijken welke doelen er zijn behaald en waar nog ontwikkeling in mogelijk is. Hier wordt vervolgens op ingespeeld, om de hulp nóg beter vorm te geven. Het uiteindelijke doel is dat de jeugdige/het gezin voldoende draagkracht heeft en zelfredzaam is.

Wanneer dit is bereikt en alle hulpvragen zijn beantwoord kan het traject richting een afsluitfase gaan. Dit doen wij altijd in overleg met de jeugdige/het gezin.

Aanmeldformulier

Wilt u een aanmelding doen bij ons? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om onderstaande aanmeldformulier in te vullen. Wij zullen binnen 2 werkdagen contact met u opnemen.

  ManVrouw

  K&J Centrum

  Laan der Verenigde Naties 60
  3314 DA, Dordrecht

  Laan der Verenigde Naties 60
  +31 78 785 30 23