Aandacht

Jongerenraad

K&J Centrum wil graag de talenten van jongeren benutten. Met deze reden heeft K&J Centrum een jongerenraad opgericht. Het doel van de jongerenraad is het behartigen van de belangen van onze cliënten. Hier worden signalen besproken die de leden van de jongerenraad signaleren en meekrijgen van anderen. Met het hebben van een jongerenraad heeft K&J Centrum oog voor de wensen en behoeften van haar cliënten en kan zij haar hulpverlening verbeteren.

Cliënttevredenheid

K&J Centrum is een organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Hierbij is het voor ons als organisatie van belang dat de stem van onze cliënten gehoord wordt. Door middel van cliënttevredenheidsonderzoeken meten wij de kwaliteit van onze zorg en hulpverlening. Vanuit deze resultaten passen wij de geboden zorg aan, zodat deze nog beter aansluit bij de behoeften van de cliënt.

Aan het eind van het hulpverleningstraject ontvangt de cliënt een formulier welke hij/zij (anoniem) kan invullen. Dit formulier bevat gerichte vragen over de organisatie, de hulpverlening en de hulpverlener.

Aandacht en gelijkwaardigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

Toewijding

Bent u benieuwd naar ons aanbod of is er een cliënt die u bij ons wil aanmelden? Bel dan 078 7853023