Missie

K&J Centrum is een jonge organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Hierin streven wij naar een veilige omgeving waarin de jeugdige (en ouders) zich optimaal ontwikkelen. Wij geloven in het Totale Mens Principe.

Visie

K&J Centrum staat voor samenwerking met ketenpartners om op deze manier te ontschotten in het belang van de jeugdige. Hierbij houdt K&J Centrum rekening met de diversiteit van de doelgroep, immers ieder mens is uniek. Elke jeugdige kent een eigen belevingswereld waar wij bewust oog voor hebben. Wij geloven dat iedere jeugdige een eigen intrinsieke motivatie heeft. Wij als K&J Centrum streven er naar om deze samen deze te ontdekken en vervolgens te triggeren.