TEAM K&J Centrum

K&J Centrum, kind- en jongerencentrum, is opgericht door Hoessin en Marouane die jarenlange ervaring hebben in de zorg en welzijnswereld. Beiden hechten er belang aan dat de medewerkers buiten de kaders durven te denken, verdieping durven op te zoeken samen met de jeugdige en het gezin. Hiernaast steeft K&J Centrum ten allen tijde ernaar dat haar medewerkers zichzelf verder ontwikkelen en ontplooien.

Als organisatie vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers een reflecterend vermogen hebben op hun handelen. Hiervoor maken wij gebruik van casuïstiek, werkbegeleiding en intervisie waarbij aan deskundigheid wordt gewerkt.

Bij casuïstiek worden casussen door medewerkers ingebracht en in groepsverband besproken op inhoud. Terwijl bij werkbegeleiding de casus één op één met een gedragsdeskundige wordt besproken. Bij intervisie gaat het ten slotte vooral om de onderliggende vraag van de professional.

We streven ernaar dat onze medewerkers geschoold blijven.

Raad van bestuur

Hoessin Jouhri

Managing Director

Marouane Mabrouki

Managing Director

Onze mensen

Susan Plaizier

Zorgbemiddelaar

Susan is onze zorgbemiddelaar bij Kind en Jongerencentrum. Zij is al ruim 20 jaar werkzaam binnen de jeugd en gehandicaptenzorg. Eerst als begeleider en later als zorgbemiddelaar. Susan is verantwoordelijk voor het traject van aanmelding tot aan de start van de zorg.

Verder kan je bij Susan terecht met vragen over de financiering van de zorg en geeft zij graag advies bij het zoeken naar andere hulp die nodig kan zijn, zoals woonvragen of behandelvragen. Zij denkt graag mee met alle vragen die er spelen rondom de hulp van de jongere en is het aanspreekpunt voor aanmeldende instanties en natuurlijk de jongere en hun ouders.

Specialisme: SKJ, Zorgfinanciering, Kennis sociale kaart, LVB doelgroep,  Gedragsproblematiek.

Furkan Kocak

Sociaal pedagogisch werker 2 en coördinator

Furkan is een jonge actieve begeleider die zich graag inzet om activiteiten te ondernemen met zijn jongeren. Furkan werkt handelingsgericht en haalt het beste naar boven van zijn jongeren. Door zijn opleiding Social Work behaalt te hebben beheerst hij over de vaardigheden om de jongeren te ondersteunen in hun moeilijkheden. Furkan schaamt zich niet om jongeren te confronteren met deze moeilijkheden om hen hierin op weg te helpen. Als jeugd- en gezinscoach zet hij zich in voor zijn jongeren en/of ouders om hen op weg te helpen met de problematieken die de jongeren ervaren.

Specialisme: SKJ, Autisme, LVB doelgroep, Gedragsproblematiek, Gezinscoah, ADHD

Fartun Abdulqadir

Sociaal pedagogisch werker 2 en coördinator

Fartun is een energiek, competentiegericht en een vrolijk persoon. Die haar voldoening haalt uit vooruitgang van haar jongeren die zij begeleid. Zij beheerst de vaardigheden om contact te maken met jongeren op verschillende niveaus. Door haar opleiding Social Work behaalt te hebben heeft zij voldoende kennis in het vakgebied als jeugd- en gezinscoach.

Ieder mens beheerst vaardigheden waar hij/zij goed in is. Als coach, begeleider, buddy, mentor, persoonlijke begeleider zet ik mij op verschillende manieren in om deze samen met de jongeren naar boven te halen.

Specialisme: SKJ, Autisme, LVB doelgroep, Gedragsproblematiek, ADHD

Sander Jorissen

Sociaal pedagogisch werker 2

Sander is ervaren in het jeugd werk en heeft ook gewerkt in besloten instellingen. Sander heeft een zeer positieve houding en inlevingsvermogen. Inspelen in de behoeftes van jongeren kenmerken hem.
Door zijn enthousiasme, energie en stimulerende houding wint hij snel vertrouwen van jongeren en kan hij ze de juiste begeleiding en ondersteuning bieden.

Specialisme: Autisme, LVB doelgroep, Gedragsproblematiek, ADHD

Amine Daoudi

Social worker

Amine is energiek, resultaat gericht en creatief. Hij heeft veel straat skills en kan op een laagdrempelig niveau contact maken met jongeren die voor de normale zorg niet bereikbaar zijn.

Amine spreekt de taal van de straat waardoor jongeren zich veilig voelen bij hem. Door zijn flexibele manier van werken en de ervaring binnen het maatschappelijke en pedagogisch werk, heeft hij geen moeite met het vinden van een juiste klik. Daarnaast heeft Amine een luisterend oor en neemt de tijd om jongeren en hun behoeftes in kaart te brengen en te komen tot een juiste aanpak.

Specialisme: LVB doelgroep, Gedragsproblematiek, ADHD